Opret brugerBetingelser

Terms and Conditions

Persondata
Ved oprettelse af bruger eller tilmelding af et arrangement, accepterer du at vi indsamler og gemmer personoplysninger. Herunder din IP adresse, Navn, telefonnummer, adresse og e-mail. Disse oplysninger vil ligeledes være tilgængelig for arrangøren af det specifikke arrangement. 

Onlinetilmelding
På TrackTiming.dk kan du tilmelde dig til et eller flere af tredjeparts arrangementer, primært inden for motionsløb. 

Kontrollér din tilmelding
For at undgå fejl bør du kontrollere, at alle dine forsendelsesoplysninger er korrekte, og at tilmeldingen gælder de korrekte arrangementer. Det er specielt vigtigt, at den indtastede e-mailadresse, som bliver brugt til at sende bekræftelse/e-mail-kvittering, er korrekt. 

Betaling/priser og ekspeditionsgebyr
Betalingen for din onlinetilmelding bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor to døgn efter, at din ordre er registreret og dit kreditkort godkendt. Tilmeldingsgebyret på løbsarrangementer er som udgangspunkt momsfri, jævnfør dansk lovgivning om amatøridræt. Det er udelukkende arrangørens ansvar at forholde sig til momsforhold og evt. afregning heraf for det enkelte arrangement. Derimod er ekspeditionsgebyret pålagt moms. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes.
TrackTiming.dk hæfter ikke for mellemværende mellem deltageren og arrangøren. 

Aftaleindgåelsen 
Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af tilmeldingen ("dig/du"), når TrackTiming.dk har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrekvittering. 

BEMÆRK: TrackTiming.dk er alene formidler af tilmeldinger på vegne af arrangøren. TrackTiming.dk er ikke arrangør eller promoter på de events, der tilbydes. Disse events er alene varetaget af den respektive arrangør. Det betyder, at arrangøren er din aftalepart, og det er derfor arrangøren - og ikke TrackTiming.dk - som er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Alle forhold, der vedrører opfyldelsen af aftalen, skal derfor afklares direkte med arrangøren. Hvem der er arrangør, fremgår af eventbeskrivelsen. 

Produktansvar, fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af tilmeldinger ikke omfattet af fortrydelsesretten. 

Tilbagebetaling af indbetalte startgebyrer kan derfor ikke refunderes af TrackTiming.dk. Det er op til arrangøren, om der er særlige omstændigheder, der taler for, om arrangøren vil tilbagebetale indbetalte tilmeldingsgebyrer. TrackTiming.dk er udelukkende formidler af tilmelding og deltagerbetaling mellem arrangør og billetkøber. Ved spørgsmål eller kommentarer vedrørende forhold, der drejer sig om arrangementerne, må henvendelse ske til den ansvarlige arrangør. Ved aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering - TrackTiming.dk kan ikke gøres ansvarlig herfor. Se kontaktinformationer på tilmeldingsoversigten. 

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i arrangementet, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. 

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Det er den enkelte arrangør, der som din aftalepart er ansvarlig for at refundere købesummen i tilfælde af aflysning. Selve refunderingen foretages normalt af TrackTiming.dk på vegne af, og efter instruks, fra arrangøren. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af tilmeldingen. 

Som formidler hæfter TrackTiming.dk ikke over for dig for dit tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Du accepterer således at være afskåret fra at rette sådanne krav mod TrackTiming.dk Ivs. 

Billetgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger/flytninger. 

Ansvar
TrackTiming.dk påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af overnævnte og ufravigelig lovgivning. TrackTiming.dk kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tag eller beskadigelse af data. 

Forbehold
TrackTiming.dk forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. 

TrackTiming.dk tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. 

TrackTiming.dk er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. TrackTiming.dks ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr. 

Persondata
TrackTiming.dk indhenter kun oplysninger til at ekspedere din tilmelding til et arrangement, samt til at opretholde et almindeligt forhold mellem deltager og arrangør. 
Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart. 

Det er sikkert at benytte online tilmelding på TrackTiming.dk
Betalingssystemet i TrackTiming.dk Internetbutik er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (dog med undtagelse af Nets/Teller/Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres. 

Betalingmodulet varetages af www.scanpay.dk Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem. 

Betalingsmuligheder
Når du tilmelder dig et arrangement, kan du betale med VISA/Dankort, VISA, Mastercard og Mobile Pay. 

Forbehold for fejl og mangler
TrackTiming.dk tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser. 

Flere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om betaling over Internettet på adressen http://www.nets.eu

Kundeservice - kontakt os
Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte os. Jomfruens Kvarter 46, , DK-6710 Esbjerg V, cvr nr 39 20 09 45, Kontakt: mail@TrackTiming.dk